E-klubo

La Ĥarkiva urba Esperanto-klubo «Ardo»

La klubo "Ardo" aperis en 1910 jaro. Oficiale ĝi registriĝis nur en 1993 j.

http://ardo.ukrainio.org.ua

Agado:

   * Propagando pri Esperanto
   * Instruado de Esperanto, kursoj
   * Tradukado
   * Kontaktoj kun eksterlandaj esperantistoj

Adreso: Ukrainio, u. Ĥarkiv, Derĵprom, 6-a enirejo, 8-a etaĝo, ĉambro 15.
Komunaj kunsidoj en la klubo okazadas ĉiulunde je 17:00. Venu al ni!